Information Vision

Privacy verklaring

 

Wij leggen gegevens vast over relaties, leveranciers, sollicitanten en deelnemers van evenementen. Dat doen we zorgvuldig en goed beveiligd. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 1. Duidelijk beschrijven met welk doel wij persoonlijke gegevens verwerken.
 2. Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn.
 3. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, als toestemming verplicht is.
 4. Beveiligingsmaatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen.
 5. Je AVG-rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. Wij leggen in de volgende situaties  gegevens vast:

Bij gebruik van onze diensten of informatieaanvraag over onze diensten

We leggen contactgegevens vast van relaties en van mogelijk nieuwe relaties. Gegevens die vastgelegd worden zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functienaam en organisatie. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van contract- en relatiebeheer.

Bij leveren van diensten aan Information Vision

Lever je diensten of producten aan ons? Dan leggen we je naam en contactgegevens vast. Deze gegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers en worden niet gedeeld met andere organisaties.  We bewaren deze gegevens zolang als nodig is voor het onderhouden en kunnen verantwoorden van de leveranciersrelatie.

Formulieren

Gebruik je een formulier om contact met ons op te nemen? Dan leggen we je naam, e-mailadres en telefoonnummer vast. Deze hebben wij nodig om contact op te kunnen nemen. Wij bewaren deze informatie voor onbepaalde tijd, maar kunnen op verzoek deze gegevens verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen. Tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf. In onze website zijn social media buttons opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen je persoonsgegevens. Lees dus ook hun privacybeleid.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, zie je een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we om akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacybeleid.

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, wordt toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:

 1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 2. Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 3. Corrigeren van fouten.
 4. Laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 5. Intrekken van toestemming.
 6. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Klacht indienen

Helpen we je niet op de juiste manier? Dan kan je een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.