Information Vision

Expertise

Information Vision bepaalt altijd in afstemming met uw organisatie welke dienstverlening passend is.

Uw vraag is leidend in onze aanpak, maar we laten het niet na om geïdentificeerde nieuwe kansen zichtbaar te maken. Uw doel wordt ons doel, een gedragen oplossing is van wezenlijk belang voor het slagen van projecten.

Wij adviseren en ondersteunen organisaties op het gebied van processen, informatie en organisatieverandering tot op het hoogste niveau.

Project- & programmamanagement

We maken er een project van… het klinkt zo makkelijk. Alsof een projectaanpak een garantie is voor succes. Er is veel kennis beschikbaar evenals vele methodes. Toch blijkt in de praktijk dat veel projecten niet slagen, budgetten worden overschreden en doelen niet of te laat gehaald worden.

Hoe voorkomen we dit? Projectmanagement is meer dan een exacte wetenschap van het toepassen van methodes en het vullen van planning sheets. Projectmanagement gaat over kennis, ervaring, maatwerk en niet te vergeten mensen. Onze projectmanagers maken gebruik van beschikbare methodes (PRINCE2 Agile en Agile PM )en passen dit toe in combinatie met hun brede praktijkkennis en ervaring.

Projectmanagement is een vak. Information Vision beschikt over deze vakkennis in combinatie met een brede ervaring en willen die graag met onze klanten delen.

Interim management

Organisaties die te maken hebben met veranderingen maken dikwijls gebruik van interim management om deze in goede banen te leiden. Een interim manager van Information Vision kan een fundament leggen voor nieuwe tijden en vervult hierbij tijdelijke leidinggevende taken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Information Vision levert een combinatie van deskundigheid en ervaring die binnen uw organisatie ingezet kan worden. Information Vision heeft reeds meerdere uitdagende opdrachten uitgevoerd bij een groot aantal bedrijven en organisaties.

Business consultancy

Processen en informatie is bij veel van onze klanten een centraal thema in de vraagstelling. Het gaat hierbij dan om het samenspel van de informatievoorziening en de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Vragen omtrent strategie, procesoptimalisatie, informatiemanagement en IT-alignement vergen een combinatie van inhoudelijke kennis van zowel organisatie als techniek.

Een optimaal systeem van informatiestromen is een samenwerking van wensen en noodzakelijkheden, mogelijkheden en beperkingen, ambities en realiteit. Informatiemanagement gaat dus éérst over mensen en hun organisatie, en daarna over systemen en gegevens.

De business consultants van Information Vision richten zich altijd op een integrale benadering van organisatie- en informatievraagstukken. Doel is te komen tot een realistische en praktische oplossing. Samen met onze klanten komen we tot oplossingen die bij hen passen.

Business Proces Management

Business Proces Management (BPM) heeft als uitgangspunt het zichtbaar maken van bedrijfsprocessen, het toepassen en beheersen van bedrijfsprocessen en het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen in een organisatie.

BPM kan uw organisatie helpen met het effectiever en efficiënter uitvoeren van uw processen. Information Vision heeft uitgebreide expertise en ervaring om uw organisatie daarin te ondersteunen.

Wij zorgen ervoor dat processen weer transparant worden, dat daar waar mogelijk uw processen snel en praktisch worden verbeterd en dat veranderingen in processen op een goede manier worden gecommuniceerd met alle betrokkenen. Hierbij is oog voor benodigde organisatieveranderingen, maar ook voor de mogelijkheden die automatisering kan bieden om processen met behulp van ICT verder te stroomlijnen en optimaliseren. Een resultaat wat alleen haalbaar is door een betere alignement tussen business en ICT.

Informatiemanagement

Informatiemanagement gaat over de omgang met informatievoorziening binnen uw organisatie. Information Vision ondersteunt in het oplossen van veel voorkomende bedrijfsvraagstukken. Het in balans brengen van business en ICT is onze ambitie!

Wij starten bij de basis in plaats van direct een technische oplossing te implementeren. Stap één is achterhalen wat de kern van de probleemstelling is (de “vraag achter de vraag”). Hierna kan bepaald worden of het antwoord puur technisch te realiseren is of zoals meestal het geval ook binnen de processen en organisatie veranderingen noodzakelijk zijn.

In die gevallen kan Information Vision haar ambitieuze meerwaarde tonen. De volgende stap naar succesvol informatiemanagement. Ons streven is een totaaloplossing voor elk vraagstuk. Succes zit immers in de som der details! Een totaaloplossing bestaat uit méér dan slechts technische componenten. De techniek zal namelijk goed moeten aansluiten bij de processen, de doelstellingen, de mensen en de cultuur van een organisatie. Pas dan kan toegepaste ICT écht helpen bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op